IPZ - Integrovaný systém Produkce Zeleniny

Máme silný vztah k půdě a přírodě jako takové a není nám lhostejná ani otázka zdravého stravování. Rozhodli jsme se proto hospodařit v integrovaném systému produkce zeleniny (IPZ).

Základem IPZ je systém integrované ochrany vůči škodlivým organismům. V tomto systému jde o produkci zeleniny vysoké kvality, která dává přednost ekologicky přijatelným metodám a minimalizuje vstupy agrochemikálií s nežádoucími vedlejšími účinky. Řadí se mezi konvenční a organickou produkci plodin, prosazuje snížení rizika přehnojování půdy, racionálnější využívání živin.

Pravidla pro IPZ jsou přísnější než u konvenčních zemědělců, ale ne tak přísná jako pro farmáře, kteří praktikují ekologický způsob hospodaření. Zelenina vypěstovaná v systému IPZ je pod trvalým dohledem, protože všechna pěstební opatření jsou průběžně kontrolována nezávislou kontrolní organizací. Zaručeně se k vám tedy dostává velmi kvalitní zelenina a navíc za přijatelnou cenu.

Zdroj: Bezpecnostpotravin.cz